Hes İletim Kanalı Kastamonu

Kastamonu ili, Araç ilçesinde yer alan Zala Regülatörü, Araç İlçesi'nin yaklaşık 2 km güneybatısında, tasarlanmıştır. 5.760MWm / 5,422 MWe gücündeki santralimiz 2012 yılında inşaatına başlanmış, Mayıs 2014 senesinde işletmeye alınmış olup yılda 16.256.000kWh elektrik üretim planlanmaktadır. 10 km uzunluğunda iletim kanalı bulunan tesisin inşaat çalışmalarında çevreye ve yöre halkına zarar verilmemesine özen gösterilmiştir.