Hes İletim Kanalı Kastamonu


Kastamonu ili, Araç ilçesinde yer alan Zana Regülatörü, Araç İlçesi'nin yaklaşık 2 km güneybatısında tasarlanmıştırç 5.760 MWm /5.422 MWe gücündeki santralimiz 2012 yılında inşaatına başlanmış, Mayıs 2014 senesinde işletmeye alınmış olup yılda 16.256.000 kWh elektrik üretimi planlanmaktadır. 10 km uzunluğunda iletim kanalı bulunan tesisin inşaat çalışmalarına çevreye ve yöre halkına zarar verilmemesine özen gösterilmiştir.